13 Ocak 2011 Perşembe

TORBA YASA TASARISINDA ENGELLİLERE AYRIMCILIK

4857 sayılı İş Kanunu’nun 30. maddesi; “İşverenler, elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde yüzde üç özürlü, kamu işyerlerinde ise yüzde dört özürlü ve yüzde iki eski hükümlü işçiyi meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla yükümlüdürler. Aynı il sınırları içinde birden fazla işyeri bulunan işverenin bu kapsamda çalıştırmakla yükümlü olduğu işçi sayısı, toplam işçi sayısına göre hesaplanır” hükmünü taşımaktadır.

Eylül 2009 verilerine göre özel ve kamu işyerlerinde engelli kotası gereğince çalıştırılması gereken kadroların 21.038’i boş bulunmaktadır. İş Kanunu’ndaki kota düzenlemesine uymayan işverenler, çalıştırmadıkları engelli işçiler için idari para cezasına çarptırılmaktadır. Kesilen para cezaları Türkiye İş Kurumu’nda toplanmakta ve engellilerin mesleki rehabilitasyonunda kullanılmaktadır.

Anayasa’nın 10. maddesinde yapılan değişiklik ile, engellilerin eşit bireyler olarak toplumda yer almasını sağlanmasının hedeflendiği, referandum sürecinde hükümet tarafından kamuoyuna ilan edilmiştir. Engelliler Anayasa’daki yeni düzenleme çerçevesinde yasalarda pozitif ayrımcılık düzenlemeleri yapılmasını beklerken Torba Yasa ile İş Kanunu’nda yapılmak istenilen değişiklik engellilerin istihdam alanında yaşadığı ayrımcılığı ve eşitsizliği derinleştirecek niteliktedir.

Kamuoyunda torba yasa olarak anılan yasa tasarısı, İş Kanunu’nun 30. maddesini yeniden düzenlemektedir. Eğer tasarının 64. maddesi tasarıdaki şekliyle yasalaşırsa;

— Engelli bireylerin toplumdan tecrit edilmesi uygulamalarına bir yenisi eklenecek; engelli çalışma kampları ve işçilerin istihdamında bölgesel eşitsizlikler oluşacaktır,

— Engellilerin kazançlarında asgari ücret standart hale gelecektir,

— Engelli çalıştırmamak isteyen işverenler için yeni bir kaçış yolu yaratılacaktır,

— Yasa hükümlerine uymayan işverenlere uygulanacak müeyyideler muğlâk hale gelecektir,

— Hangi iş ve işyerlerinde kısmen veya tamamen özürlü çalıştırılamayacağına ilişkin kararın bir kurul tarafından verilmesindeki yaşanacak problemler öngörülememektedir. Zira bilinmektedir ki Türkiye İstatistik Kurumu tarafından her yıl açlık ve yoksulluk sınırları açıklansa da, asgari ücreti yine de Hükümet belirlemektedir,

— Engelli bireyleri kota yükümlülüğünde çalıştırmayan işverenlerden kesilen para cezaları, engelli bireylerin mesleki eğitimlerinde kullanılmayacaktır. Aksine kesilen para cezaları işverenlere kaynak olarak aktarılacaktır.

Böyle bir düzenlemeye neden ihtiyaç duyulmaktadır ya da ihtiyaç duyan kimlerdir? Birilerine söz mü verilmiştir? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Yatırım Ortamı İyileştirme Koordinasyon Kurulu’nun yıl içinde sadece işveren kuruluşlarıyla yaptığı toplantıların söz konusu düzenlemeyle ne kadar ilgisi bulunmaktadır?

Bu çerçevede;

Hükümeti tasarının 64. maddesini geri çekmeye ve Türkiye’nin taraf olduğu Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi’ne uygun düzenlemeleri vakit geçirmeden yerine getirmeye,

TBMM’yi engellilerle ilgili yapılacak düzenlemeler konusunda, engellilerin ve engelli sivil toplum örgütlerinin etkin katılımını sağlamaya,

Milletvekillerini Torba Yasa Tasarısının 64. maddesini oy birliği ile reddetmeye,

Çağırıyoruz,

Engelli Hakları Çalışma Grubu


Bildiriye İmza Koyan Sivil Toplum Kuruluşları

Federasyonlar

İşitme Engelliler Federasyonu
Türkiye İşitme Engelliler Milli Federasyonu
Türkiye Körler Federasyonu
Türkiye Ortopedik Özürlüler Federasyonu
Zihinsel Engelliler Federasyonu

Platformlar

Diyarbakır Engelli Platformu
Engelli Kadın İnisiyatifi
Engelli Öğrenci Platformu
Görme Engelli Öğrenciler Platformu
İnsan Hakları Ortak Platformu
Mersin Engelliler Platformu
Otizm Platformu

Sendikalar

Büro Emekçileri Sendikası (Genel Merkez)
Tarım Orman, Çevre ve Hayvancılık Hizmet Kolu Kamu Emekçileri Sendikası (Ankara Şubesi)

Dernekler

Aktif Gençler Spor Kulübü (Genel Merkez)
Altı Nokta Körler Derneği (Antalya Şube)
Altı Nokta Körler Derneği (Genel Merkez)
Altı Nokta Spor Kulübü
Anadolu Engelliler Birliği Derneği
Ankara Mitat Enç Gören Kalpler Spor Kulübü
Avrasya Şizofreni Derneği
Batıkent Zihinsel Engellileri Koruma Derneği
Birey ve Toplum Ruh Sağlığı Derneği
Buca Engelliler Derneği (Genel Merkez)
Çağdaş Görme Engelliler Derneği
Çağdaş Görmeyenler Derneği
Dünya Şizofreni Derneği
Engelli İnsan Hakları Derneği
Engelli Spor Akademisi Derneği
Engelsiz Erişim Grubu
Engelsiz Hayat Derneği
Engelsiz Sanat Derneği
Engel-Siz Yaşam Derneği (Genel Merkez)
Eskişehir Dolunay Yetişkin Engelliler Derneği
Eskişehir Görmeyenleri ve Göz Sağlığını Koruma Derneği
Eşit Haklar İçin İzleme Derneği
Evrensel Görme Özürlüler Derneği
Genç Engelliler Spor Kulübü
Görme Özürlüler Derneği (Genel Merkez)
HE Engelli Hakları Atölyesi
İnsan Hakları Derneği (Genel Merkez)
İstanbul Engelli Yıldızlar Spor Kulübü
İşitme Engelliler Eğitimine Katkı ve Yardımlaşma Derneği
İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği
Körlere Eğitim ve Destek Derneği
Lösemilileri Yaşatma Derneği (Genel Merkez)
Mersin Fiziksel Engelliler Spor Kulübü Derneği
Mersin Ortopedik Engelliler Derneği
MPS LH Derneği
Ortopedik Özürlüler Rehabilitasyon Derneği (Genel Merkez)
Ortopedik Özürlüler Rehabilitasyon Spor Kulübü Derneği
Otistik Çocuklar Dayanışma Derneği
Otistik Çocukları Koruma ve Eğitim Derneği
Özürlüler Vakfı
Ruh Sağlığında İnsan Hakları Girişimi Derneği
Spina Bifida Derneği (Genel Merkez)
Şizofreni Dayanışma Derneği (Genel Merkez)
Şizofreni Dostları Derneği
Şizofreni Gönüllüleri ve Dayanışma Derneği
Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği
Tüm Engelliler İçin Engelsiz Bir Dünya Derneği (Genel Merkez)
Türkiye Beyazay Derneği (Genel Merkez)
Türkiye Görme Engelliler Derneği Mersin Şubesi
Türkiye Kas Hastalıkları Derneği (Genel Merkez)
Türkiye Sakatlar Derneği (Genel Merkez)
Uygar Görme Engelliler Derneği
Van Bedensel Engelliler Derneği
Van Engelliler Meclisi
Van İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği
Yeditepe Engelliler Spor Kulübü
Yeni Oluşum Bedensel Engelliler Derneği (Genel Merkez)
Zihinsel Engelli Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (Genel Merkez)

İsimler alfabetik sıraya göre yazılmıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder