14 Ocak 2011 Cuma

DOSTLARA TEŞEKKÜR

Değerli dostumuz,

Hükümet tarafından TBMM Başkanlığına, tahsili güçleşen kamu alacaklarının affını düzenleyen bir yasa tasarısı verileceği uzun süre dile getirildi.
Ancak kamuoyunda yaratılan beklentiden yararlanılarak, TBMM’ye sunulan tasarının özellikle istihdam alanında çok sayıda hak kaybını da beraberinde getiren düzenlemenin de yasalaştırılmak istendiği anlaşıldı.
Grubumuz tarafından tasarının birçok bölümü incelemeye alındı. Yapılan değerlendirmede, 4857 sayılı İş Yasası’nın 30. Maddesinde yer alan engellilerin istihdamı için kota uygulamasında değişikliğin öncelikli ve acil bir sorun olduğu saptandı.
Getirilen öneri ile önce kota uygulamasının genişletildiği ardından da mevcut durumdan daha da geri bir noktaya doğru uygulamanın daraltılmasına olanak sağlandığı belirlendi.
Ayrıca geçmişte engellilerin mesleki rehabilitasyonu ve eğitimi için engelli derneklerine sağlanan kaynağın da kesildiği görüldü.
Bunun üzerine grubumuz tarafından, çeşitli engelli örgütlerinin de görüşleri alınarak, tasarıdaki İş Yasası’nın 30. Maddesini değiştirmeyi öngören maddeye yönelik eleştirilerimizi ve taleplerimizi ele alan bir bildiri hazırlandı.
Bildirimiz tüm engelli örgütlerinin ve kamuoyunun desteğine sunuldu. Kısa bir süre içinde çığ gibi bir etki yaratarak; federasyon, dernek ve vakıflardan oluşan 74 sivil toplum örgütü tarafından imzalanan bir deklarasyona dönüştü.
Sonuçta yapılan tüm yanıltmaya dönük çabalara karşın görüşlerimizin ve taleplerimizin geniş bir kesim tarafından kabul gördü. Bakanlık tasarıdaki maddeyi geri çekti.
Bu hiç şüphesiz, tüm engelliler açısından önemli dersler içeren büyük bir başarıdır.
Uzun yıllardır, engelli örgütleri, böylesine anlamlı ve kararlı bir birliktelik sağlayamamış, haklarımızı savunmak üzere çaba gösteren milletvekillerimiz başta olmak üzere gönüllülerimizle dayanışma içinde olamamıştır.
Engelli Hakları Çalışma Grubu üyeleri olarak bizlerin endişeyle ama kararlılıkla attığımız ilk adımın, engelli örgütlerinin ortak bir mücadelesine dönüşmesi hepimiz adına sevindirici bir gelişmedir.
Engellilerin haklarının savunulması ve birlikte mücadele anlayışının yaratılması noktasında kazanılan bu tarihsel başarıda, emeği geçen her kesin önemli ve değeri ölçülemez katkısının olduğu açıktır.
Engelli Hakları Çalışma Grubu olarak imzalarıyla, katkılarıyla, kararlılıklarıyla destek veren tüm dostlarımıza, federasyonlarımızın, derneklerimiz, spor kulüplerimizin, vakıflarımızın yönetim kurullarına teşekkür ediyoruz.
Engellilerin olarak herkes kadar eşit yaşayabilmek, haklarımızdan eksiksiz yararlanabilmek için önümüzdeki dönemde daha güzel çalışmalarda buluşmayı umut ediyoruz.
Saygılarımızla,
EHÇG


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder